Ga naar inhoud

Links

0. Tekst van de originele "home page"

De waarde en het nut van Katarina Emmericks visioenen beschrijft pater Pacifiek in het “Vluchtig Overzicht” op blz 478 e.v. in fasc. 37.

De inleiding en beknopte kennismaking staan vooraan op blz. 2 van fasc. 01.

Een uitgebreide “Voorrede” leidt het openbaar leven van Jezus in vanaf blz. 2 in fasc. 09.

Het doel van deze website is de zes boekdelen genaamd “Emmanuel” opnieuw, nu digitaal, uit te geven; en U de kans te geven deze visioenen te ontdekken en aan uw weetgierigheid te voldoen met deze volledige derde druk. De tekst is ongewijzigd behalve de spelling, de nummering der voetnoten, –voorheen commentaar- , en de lay-out. Deze digitale uitgave op het internet met zoekfunctie en onder de vorm van downloadbare pdf’s is uiteraard het medium van de 21e eeuw.

Het werk heeft twee imprimaturs, omdat er oudere vertalingen werden goedgekeurd door de kerkelijke overheid.

De visioenen werden verteld in het plat-Duits door Anna-Katarina, “Annthrinchen” (Ann-Katrientje), aan Clemens Brentano, die zorgde voor de Duitse tekst. Pater Pacifiek gebruikte oude vertalingen; zelfs in het Nederlands waren die er reeds in het midden van de 19de eeuw. Het commentaar en de soms zeer uitgebreide voetnoten bij deze uitgave zijn van pater Pacifiek Declercq zelf.

1. Voor contact met de webmaster: emmerick@skynet.be

2. Geen rechtstreeks verband met de Zalige Anna Catharina Emmerick of haar visioenen, maar dezelfde geest van gebed voor de zielen is sterk aanwezig in "Het Boek der Waarheid", zoals aangehaald en beschikbaar op de tijdelijke homepage.

3."Geheimen van het Oud Verbond" zijn andere, toch eerder moeilijke visioenen van A.K. Emmerick: download als pdf: (2,7 mb). Wij werken nu aan een uitgave ervan (Advent 2022)

NIEUW: "Visioenen over de Kerk" van A.K.E. (download als PDF)

 

4. 

Arabisch en Turks

"Jezus is een profeet in de islam en het is de plicht van iedere moslim te geloven in alle profeten zonder onderscheid (al tafriq baynahim)." meegedeeld door een arabist en islamkenner. Anderzijds menen de moslims dat Jezus niet dood is. Er is een boodschap in "Boek der Waarheid" boodschap van 1 sept 2012 betreffende andere religies.

Gegroet lezer,
Ik beschouw met respect het meervoudig dagelijks gebed tot Allah en ook, van de moslima, de kleding. Moge dat gebed er een zijn van het hart en moge de kleding het morele peil van uw gemeenschap weerspiegelen. Moge anderzijds de waarde van het vasten en de liefdadigheid opnieuw duidelijk worden voor niet-moslims.
Het verwonderde mij zeer over de tekst van sura Imram vers +/- 30 e.v. over Jezus en Maria, volgend commentaar te lezen:

 

Op een vraag omtrent de gelovigen in de verschillende godsdiensten antwoordde de Madonna in Medjugorje: Boodschap van 29 juni 1981: “Er is maar één God en één geloof.” En op 25 februari 1984: ”De zonde van de wereld is, zich niet te interesseren voor God. De mens is in staat het bestaan van God te kennen. Allen zijn geroepen God te zoeken en te realiseren wat Hij wil”.

Moge deze eeuw het begin zijn van het duizendjarige rijk van vrede.

Deze laatste tekst is vertaald in  Turks en Arabisch:


 

5.