background image
kinderen gevoed hebben. Dan zal men de bergen
aanspreken en toeroepen “Bergen, valt toch op ons en
gij heuvelen, bedekt ons toch! Want, als men dit doet
aan het groene hout, hoe zal men dan handelen met
het onvruchtbare en dorre hout!?”
Nog vele andere treffende woorden in die zin sprak
Jezus, maar ik ben ze vergeten. Toch weet ik nog dat
er in voorkwam: dat hun wenen beloond zou worden
en dat zij voortaan andere wegen moesten
bewandelen, enz. Dit gebeurde in een rustpoos, want de stoet
had een oponthoud. Het vooraan lopende gespuis dat de
foltertuigen droeg, besteeg nu reeds de Kalvarieheuvel en
achteraan kwamen nog ongeveer honderd man Romeins voetvolk
uit het gevolg van Pilatus. Deze was de kruisigingsstoet op een
kleine afstand tot hier bij de (Kalvarie-)poort gevolgd en dan op
zijn stappen langs dezelfde weg teruggekeerd.
Jezus op Golgota. – Zesde en zevende val.
1918.
De stoet zette zich daarna weer in beweging. Met zijn zware
kruislast werd Jezus door de beulen onder slaan en rukken
vooruit gedreven op het lastige ruwe pad, hetwelk tussen de
stadsmuur en de Kalvarieheuvel noordwaarts opstijgt.
Vervolgens wendt het slingerpad zich om en wendt zich
opwaarts naar het zuiden. Daar deed de arme Jezus een zwaar
verwondende val onder het kruis; het was de zesde.
Men mishandelde Hem ruwer en wreder dan ooit, totdat Hij
eindelijk boven op de rotsige executieplaats aankwam en daar
met zijn kruis voor de zevende maal viel.
Simon van Cyrene, ofschoon zelf vermoeid en mishandeld, voelde
een diep medelijden.
Fascikel 31
436