background image
H. Metodius, die door de H. Hiëronymus om zijn wetenschap en 
heiligheid geroemd wordt.  
Volgens de traditie zond keizer Tiberius in het 3e jaar na Jezus’ dood 
Volusianus heimelijk naar Jeruzalem om inlichtingen over Jezus’ dood en 
verrijzenis in te winnen.  “De boden vernamen dat een vrouw met name 
Veronika een ware afbeelding van Jezus in haar bezit had en zij wisten 
haar te overreden om mee naar Rome te gaan.  De keizer lag ziek te bed, 
maar na het H. Aanschijn gezien te hebben, richtte hij zich gezond op.  
Deze wonderbare genezing verklaart de grote welwillendheid van de 
keizer jegens de christenen en zijn verering voor Christus.” (cfr. Dubois, 
276, Pet. Boll. 3 februari; Mislin, II, 189).   
De zweetdoek met het H. Aanschijn berust volgens sommigen in de Sint‐
Pieterskerk te Rome.  Volgens andere auteurs is dit niet de 
oorspronkelijke afbeelding, doch slechts een kopij ervan.   
Volgens Titus Brandsma is het H. Aanschijn dat in de St. Pieters te Rome 
vereerd wordt, niet te vereenzelvigen met de doek van Veronika, wijl dit 
op doek is geschilderd.  
Vier heilige aanschijns zijn zeer bekend, omdat ze niet door menselijk 
vernuft of kunstenaarshand zijn ontstaan, maar door goddelijke 
scheppingskracht.   
Het zijn de afbeeldingen van  
-
Edessa,  
-
Veronika,  
-
de sacra Tavola van de H. Lukas en  
-
de lijkwade van Turijn.   
Over deze 4 afbeeldingen hebben wij in fasc. 13, nr. 458, voetnoot 213 de 
zeer interessante proefneming geplaatst van een Franse artiest die in de 
4 afbeeldingen hetzelfde authentiek aanschijn van Christus terugvindt, 
zodat ze het product niet kunnen zijn van menselijk werk en vernuft, 
maar in ‘t bestaan geroepen moeten zijn door goddelijke kracht.  
Fascikel 31
423