background image
Veronika naar Rome en de genezing van keizer Tiberius bij het zien van 
de zweetdoek met het aangezicht van Jezus er op, historisch zeker 
genoemd.   
De auteur, die haar leven schetst, noemt de door K.E. verhaalde episode 
wondermooi, natuurlijk en aanneembaar.  “Wij leren”, zegt hij, 
“Veronika het best kennen uit de verhalen van de zienster”.   
Ook verzamelt hij alles in zijn schets wat K.E. over Veronika meedeelt.  
Alleen volgt hij haar gevoelen niet, waar K. zegt dat Veronika te 
Jeruzalem gestorven is, zoals wij straks zullen zien.  Op dit punt geeft hij 
de voorkeur aan een traditie, die haar als helpster van een leerling in de 
zuidwesthoek van Frankrijk, nl. te Soulac bij Bordeaux, doet arbeiden en 
sterven.  Na haar dood werd haar lichaam, zegt hij, naar Bordeaux 
overgebracht, waar zij doorheen de eeuwen de grootste verering 
genoot.   
Dit geschilpunt betrekkelijk de plaats waar Veronika haar laatste 
levensjaren doorbracht en waar zij stierf, kunnen wij natuurlijk niet 
oplossen, want het is niet al evangelie wat K.E. beweert.  Een verwarring 
met een andere persoon is mogelijk en ook al eens een tegenspraak.  
Anderzijds zijn ook niet alle tradities betrouwbaar.  
Veronika, zo vervolgen de Pet. Boll., neemt een voorname plaats in 
onder de meest populaire heiligen.  Met deze populariteit hangt samen 
de godsvrucht tot het H. Aanschijn dat Jezus op haar doek zou hebben 
nagelaten.  Deze godsvrucht werd in de loop der eeuwen niet alleen 
nooit onderbroken, maar breidde zich steeds meer uit.   
De H. Brigitta waarschuwde vanwege Onze‐Lieve‐Heer zelf sommige 
geleerden, die in haar tijd twijfels opperden tegen de authenticiteit van 
het H. Aanschijn op de zweetdoek.  
Toen te Rome navraag gedaan werd of de 6e kruiswegstatie te 
Jeruzalem niet best zou worden afgeschaft, daar ze niet berust op het 
Evangelie en niet wetenschappelijk bewezen is, daar men de traditie 
slechts tot in de 5e eeuw kan nagaan, werd geantwoord dat de statie 
behouden en de traditie geëerbiedigd diende te worden.   
Het schijnt ook dat de traditie verder dan tot de 5e eeuw teruggaat, 
want Veronika en haar dood zijn vermeld in het apocrief evangelie van 
Nikodemus, 4e eeuw.  In de 3e eeuw werd haar leven geschetst door de 
Fascikel 31
422