background image
(zie kaart; deze weg volgde de stadsvallei en liep meer naar het 
zuidoosten dan naar het zuidwesten.  Waar op de kaart de naam 
Maria bij een kruisje staat, komt een steegje uit het oosten; de hoek 
is de plaats waar Maria op Jezus wachtte en Hem ontmoette).  
1909.
Ik weet niet meer heel duidelijk: is het een vleugel van de
woningen van Pilatus met welks gebouwen het door hoven,
binnenplaatsen en gangen verbonden schijnt te zijn, of is het,
zoals ik het mij heden meen te herinneren, het eigenlijke
Fascikel 31
406