background image
Tabiga of der 7 bronnen uit; men kan ze beschouwen als de verlenging van
de voorgaande; ze is langs de kust 1 km lang en meet 800 m op de breedste
plaats. Hier is een kleine haven, waar men met een rotstrap de schepen
bestijgt. Langs deze kust was de visserij van Petrus. Een 400-tal m
landinwaarts had hij een huis. Misschien overwelfde het de kerk, waarvan
de mooie ruïnes opgegraven werden. Aan de hoogtelijnen bemerkt men
hoe vlug de bodem achter de vlakten omhooggaat.
De exegeten twisten of er meer dan één Betsaïda bestaan heeft.
Met K.E. kan men concreet bewijzen dat er twee bestaan hebben, waarvan
één HIER.
Over de Libanon naar Sarepta.
210.
11 tot 26 juli. –
Jezus liet het Meer achter zich en ging verder opwaarts het
bergland in, naar de Libanon, hoofdzakelijk om reden dat er in het
land zo druk over Hem gepraat werd en daardoor allerhande
opinies en partijen nopens Hem ontstonden. Velen hielden
Joannes voor de Messias, terwijl anderen spraken van een andere,
degene naar wie Joannes verwijst.
Jezus was onderweg vergezeld van een zes- tot twaalftal mensen,
naar gelang hun getal vermeerderde of verminderde. Zijn
begeleiders vonden groot behagen in zijn leerrijke woorden en
keer op keer kwam het vermoeden in hen op, dat Hij degene kon
zijn, op wie Joannes duidde. Jezus knoopte nog met niemand in
het bijzonder betrekkingen aan; Hij bleef vooralsnog alleen; Hij
strooide zaad uit en maakte toebereidselen.
Ik zag verband tussen zijn wegen en daden in deze periode en die
der profeten, voornamelijk van Elias, waarvan de Zijne de
vervulling waren8.
8 Jezus betreedt wegen van profeten, omdat Hij er de vervulling van is, zegt
K.
Fascikel 9
42