background image
wetenschappelijke uitspraak in botsing komt; haar verklaringen zijn
herhaaldelijk van dien aard, dat ze de wetenschap in meerdere of vele
gevallen tot een nieuw en grondiger onderzoek uitnodigen, b.v. in het
geval van het lithostrotos uit Joa. 19, 13.
14.
De beschrijvingen van onze zienster zijn een weergave van de realiteit,
van het leven van Jezus, van alles wat rondom Hem cirkelde en van het
leven der Joden. Dit aan te tonen is gedeeltelijk het doel van de
commentaren. Met dit doel wijzen wij dikwijls op gebruiken en
levensvormen die hedendaags nog bestaan. Zulke aanduidingen
hebben bewijskracht op grond van het feit dat die gebruiken en vormen
en gewoonten een erfdeel zijn uit de tijd van Christus en van nog veel
vroeger. Tot nog vóór korte tijd was in het nabije oosten alles, om zo te
zeggen, onveranderd gebleven. Nu echter is de westerse invloed zo
geweldig dat ook de oosterlingen mee moeten met onze beschaving en
levenswijze.
15.
Nu veroorloven wij ons een paar raadgevingen.
Het zou voor de lezer heel goed zijn te beschikken over een volledige
bijbel, om ook de passages uit het Oud Testament waarover Jezus
leraart, te kunnen nazien. Toch is het reeds veel als men over een Nieuw
Testament beschikt, maar minder zou men niet mogen hebben dan de
vier evangeliën afzonderlijk, d.i. niet tot één verenigd. Daarom raden wij
ieder trouw lezer aan zich als minimum een boekje met de 4 evangeliën
aan te schaffen. Hun inhoud wordt door de zienster in het helderste
licht gesteld, dank zij de concreter en veel omstandiger voorstelling;
haar verhalen maken het evangelie tot een open boek en lossen tal van
moeilijkheden op en geven een klare kijk op het geheel en de
samenhang van Jezus’ leven en van de heilsgeschiedenis. Een boekje
met de evangeliën, eventueel ook met de Handelingen der Apostelen, is
overigens een schat die in geen enkel christelijk huisgezin zou mogen
ontbreken.
16.
Een belangrijk element bij de lezing van Emmanuel is niet alleen een
prijzenswaardige nieuwsgierigheid of beter weetgierigheid, maar ook
Fascikel 9
12