background image
Ten tijde van de dood van Christus woonde hier ook Dionysius,
de areopagiet.
Nu was de stad door oorlogen bijna geheel verwoest en verlaten;
allerhande mensen hadden tegen nog rechtstaande muren van
verwoeste gebouwen hun woning ingericht, (volgens oosterse
gewoonte).
De H. Familie trok langs een zeer hoge brug over een brede
stroom (de oostelijke Nijl-arm); de stroom scheen mij daar
meerdere vertakkingen te hebben. Zo kwamen zij vóór de
stadspoort van Heliopolis op een plaats die door een soort
wandellaan omgeven was. Hier stond op een voetstuk als een zuil
dat boven dunner was dan beneden, een groot afgodsbeeld met
een ossenkop, dat iets in de vorm van een bakerkind in de armen
droeg; het beeld was door een kring van stenen, die men voor
banken of tafels kon houden, omgeven en hierop plaatsten de
mensen hun offergaven, wanneer ze in optochten of processies uit
de stad naar dit beeld stroomden; dicht bij dit afgodsbeeld groeide
en zeer grote boom, waaronder de H. Familie ging zitten rusten.
De grote, lange brug over de brede stroom is zonder twijfel dezelfde
waarover ook Jezus zal gaan in fasc. 28, nr. 1620.
Fascikel 7
766