background image
Het huidige bewoonde dorp Adloen, 800 m ten oosten van de
ruïne of het khirbet Adloen behoorde zeer waarschijnlijk als
buitenwijk tot Ornitopolis en hier lag het domein van de
weduwe.
ORNITOPOLIS 2 (haven)
.
Fasc. 23, nr. 1119
Kaap Sarfend, 25 km ten noorden van Tyrus. Op de kust vindt
men de ruïnes van een stad die zich naar het zuiden verlengt.
Het zijn de resten van de heidenstad, zoals K. de havenstad
noemt, die de kust bedekte.
***
OVERZETPLAATSEN
Overzetplaatsen door K.E. vermeld nabij de 3e doopplaats.
OVERZETPLAATS 1
Onmiddellijk bij de doopplaats van Jezus, waar aan de
oostzijde het oevergehucht Betanië lag met enkele huizen.
9 km ten oostzuidoosten van Jericho, tegenover Qasr Jehud.
Het wad aldaar heet Maghtas.
Zie Betanië 2 en doopplaats 3 en 4.
OVERZETPLAATS 2
Fasc. 11, nr. 337
Een smalle, 100 of 200 m hogerop gelegen overzetplaats.
OVERZETPLAATS 3
Een grote, meer naar het zuiden gelegen wad, nl. het wad
Hadjla, 2 km ten zuiden van de eerste en van de uitmonding
van de wadi el-Qelt.
Fascikel 37
457