background image
KIRJAT-JEARIM, zie Kariatiarim.
Fasc. 13, nr. 436
Qariet el-Enab, 12 km ten westnoordwesten van Jeruzalem.
KISJION = KEDES 2
Fasc. 9, nr. 219
Tell Aboe Qoedeis, 18 km zuidzuidwesten van Nazareth.
KISLOT, KISLOT-TABOR, Chasalot, Kesoellot
Fasc. 19, nr. 829
= Kislot bij de berg Tabor.
Iksal, 4 km ten zuidoosten van Nazareth en 6 km van de
zuidwestvoet van de Tabor.
KITION, KITIUM
.
Fasc. 26, nr. 1348
Larnaka op de zuidoosten kust van Cyprus. De naam Kiti blijft
nog gehecht aan een district en dorp meer zuidelijk, 10 km van
Larnaka.
‘Klein’ – ‘Groot’
Voor wat begint met klein of groot, b.v. KLEIN-DOTAÏN,
KLEIN-CHORAZIN, KLEIN-SEFFORIS enz.
Zie de eigenlijke naam.
KLOOF
Zie berg 3, ook Kasteel en
vooral fasc. fasc. 19, hoofdstuk XII, Vaderland van Jezus – vóór
nr. 856
Fascikel 37
442