background image
Zo noemt K. een berg, een vijver en vallei aan de westkant van
Jeruzalem. Een grond en reden voor die benaming is
aangegeven in fasc. 31, nr. 1917, voetnoot 113.
Hier is de berg Gihon de hoogte waarop zich het
waterreservoir Mamilla bevindt, 600 m ten noordwesten van
de Jaffapoort.
De vallei Gihon is de bovenloop van de Benhinnomvallei
vanaf de vijver tot de draai naar het oosten bij de zuidwesthoek
van Jeruzalem.
GILBOA
Fasc. 4, nr. 105
Gebergte ten zuidwesten van Skytopolis dat nu Foqoea heet.
GILGAL
GILGAL 1 (stad)
.
Fasc. 11, nr. 317, enz.
Tell el-Djeldjoel, 3 km ten oostzuidoosten van Jericho.
Voor Veld of Hoogland Gilgal, zie Gewesten.
GILGAL 2
o
Fasc. 7, nrs. 171, 182
Aangewezen tussen Hebron en Bethlehem. Mogelijkerwijze is
bedoeld de plaats die de naam Hoelhoel draagt, 20 km ten
noordoosten van Hebron, 12 km van de Dode Zee.
GILGAL 3 (gewest):
Zie boven: gewesten.
Fascikel 37
418