background image
D.
DABBESET (Dabbesjet)
o
Fasc. 20, nr. 878
Tell esj-Sjemman, 13 km ten westzuidwesten van Nazareth,
4 km ten oosten van tell Qassis of Qaçis en bij de Kison.
DABRAT
+
Fasc. 19, nr. 827
Dubbel dorp Mesjah, 3 km ten oosten van de Tabor, aan beide
zijden van het begin van een riviertje en valleitje(kaart Guide en
Palestina Grid).
Het westdeel draagt op Palestina Grid de naam Tavor, maar
tussen haakjes staat de naam Meshah; het zijn de 2 delen van het
oude Dabrat, dat een dubbel dorp was.
DAGON
Fasc. 22, nr. 1059
Beit Dedjan, 9 km ten zuidoosten van Jaffa.
DAMANOETA
DAMANOETA 1 (STAD)
o
Fasc. 22, nr. 1090
Stad op een hoge heuvel, ruim 2 km ten oosten van Es-Semak,
1500 m ten zuidoosten van Maägan en 2 km ten zuidwesten
van Kh. Aqabeh.
DAMANOETA 2 (haven)
+
Fasc. 22, nr. 1090
Fascikel 37
399