background image
en artikel DORP, van Serobabel, fasc. 16, nr. 624, voetnoot
294.
BERG van de ZALIGHEDEN en van de
1e BROODVERMENIGVULDIGING,
in meerdere nummers
o
is niet heel zeker, maar ongeveer te lokaliseren ter plaats die op
kaart in Guide, blz. 580, de naam Dardara draagt, een groot uur
ten oosten van de Jordaan, 7 km ten noordoosten van de
noordpunt van het Meer, 3 km ten zuidwesten van Jehoedijeh,
4 km ten oostnoordoosten van Et-Tell (Betsaïda-Julias) en
even meer noordelijk dan de brug over de Jordaan bij ed-
Dikkeh.
Fascikel 37
385