background image
Lijst van dorpen en steden.
A.
ABEL-MEHOLA
o
Fasc. 12, nr. 368
Alleen de algemene ligging is bekend.
We kunnen er Kh. Qaoen voor nemen (fasc. 12, nr. 368).
Jezus gaat van Sikem naar het noordoosten.
Zich vervolgens naar het noorden wendend, gaat Hij aan de voet
van het Gilboagebergte, op een hoogte van dit gebergte door
Abel-Mehola.
Dit is ook de ligging die voor Abel-Mehola door de Heilige
Hiëronymus en door Eusebius aangegeven wordt, nl. een 10-tal
km ten zuiden van Skytopolis.
Andere gegevens b.v. in nr. 655 brengen evenmin tot de juiste
ligging. Kh. Qaoen ligt 11 km ten zuidzuidwesten van Skytopolis
en 8 km ten westen van de Jordaan.
ABEZ (BES, EBEZ)
+
Fasc. 19, nr. 823
Beit-Ilfa, 7 km ten westnoordwesten van Skytopolis.
ABILA
.
Fasc. 17, nr. 719
Tell Abil, 25 km ten oosten van de zuidpunt van het Meer
(met een hoofdletter is altijd Meer van Gennezaret),
17 km ten noordwesten van Er-Remteh, dat Betaramfta-Julias is.
ABRAM (ABRAN, EBRON)
+
Fasc. 21, nrs. 971, 972
Kabra, 25 km ten oosten van St-Jean d’Acre.
Fascikel 37
372