background image
Dit nummer 34 begint met de nederdaling van de Heilige Geest op de
eerste Pinksterdag.
Moge dezelfde Heilige Geest al onze lezers deelachtig maken aan de
genaden die Hij toen zo rijk over de eerste gelovigen heeft uitgestort.
Moge Hij in hen komen met zijn kostbare 7 gaven van
1. wijsheid en
2. verstand,
3. van raad en
4. sterkte,
5. van wetenschap en
6. godsvrucht en
7. met de nu in de wereld zo verflauwde vreze des Heren.
Geest van waarheid, van liefde, van sterkte en vreugde,
bevredig de behoeften van ons verstand,
Fascikel 34
907