background image
Voor de bouw van de Konstantijnse basiliek werd onzeglijk veel rots 
weggehakt om een vlak terrein te bekomen voor het 
gebouwencomplex; men diepte de rotsbodem uit rondom het H. Graf en 
Kalvarië, die daardoor beide de vorm kregen van vierkante rotsblokken 
of reusachtige teerlingen met loodrechte wanden.  Aan dit wegkappen 
van de rots is toe te schrijven dat het niveau van de straat der christenen 
ten westen van de basiliek 10 m hoger is dan de vloer van de kerk en 
deze er deemsterig of half donker door wordt.  Werd hierin voorzien of 
verbetering aangebracht bij de vernieuwing van de kerk in de jaren 1967‐
1970?  Dit hopen wij later nog te vernemen.   
Bij dat weghouwen van rots werd helaas de vestibule van het H. Graf 
niet gespaard en bleef alleen de grafcel met de lijkbank behouden en 
overeind staan.  Wat bij dat werk gebeurde, wat behouden bleef en 
verloren ging, kan men nagaan op schets hierna.  
*** 
Fascikel 31
583