background image
Nog meer bijzonderheden over de omgeving van 
Kalvarië.  
De voorgaande bijzonderheden ons door Katarina over dit onderwerp 
meegedeeld zijn wel niet verbluffend of zeer verrassend, daar wij het 
meeste ook uit de Bijbel, de topografie en archeologie kunnen te weten 
komen, maar ze zijn toch verbluffend in deze zin dat dit alles 
meegedeeld en bevestigd wordt door iemand die het alleen uit haar 
visioenen kon weten en bovendien geregeld in een doodzieke toestand 
verkeerde.  Aan dit laatste en andere verstrooiende omstandigheden 
zijn sommige onnauwkeurigheden van weinig belang toe te schrijven.   
Haar kennis van heel het H. Land, die ze krijgt naar gelang ze Jezus’ 
leven beschouwt, is een waar en groot mirakel te noemen.  Het gaat de 
menselijke krachten en mogelijkheden te boven, is waarneembaar en 
kan alleen door God teweeggebracht worden.  Welke andere wonderen 
zouden er nog wel nodig zijn om tot haar zaligverklaring te kunnen 
overgaan?  Maar het domme mensenverstand is onbevredigbaar.   
Om deze aflevering van Emmanuel te sluiten, verlengen wij nog even de 
beschrijving van Kalvarië en omgeving.  Alles zal een inleiding en 
voorbereiding vormen voor de volgende verhalen van Jezus’ afdoening 
van het kruis en zijn begrafenis.   
Deze zullen het begin vormen van het vierde en laatste passienummer 
en gevolgd worden door de zo heerlijke verrijzenis‐ en 
verschijningsverhalen.  Samen zal dit alles nog een aanzienlijk fascikel 
vormen.   
 
In de nu volgende beschrijving zullen wel enige herhalingen voorkomen, 
doch hoe beter wij met de plaatselijke omstandigheden vertrouwd zijn, 
hoe meer voldoening wij aan de verhalen zullen beleven.  Overigens is 
herhaling de moeder van geslaagde studiën.  
*** 
De plaats van Jezus’ dood was gelegen buiten de stad (Joa. 19, 17; Hebr. 
13, 12), in een hoek door 2 buitenste stadsmuren gevormd.  Door de 
uitbreiding van de stad en inlijving van de Tuinenwijk bij de stad een 
tiental jaren na Jezus’ dood, tussen 42 en 44 kwam deze plaats binnen 
Fascikel 31
579