background image
In de buurt (doch meer naar het noorden, naar de Hoekpoort toe),
ligt het herenhuis dat Lazarus te Jeruzalem bezit en ook tot dit
huis behoren mooie tuinen, die zich uitstrekken tot tegen de
stadsmuur in de nabijheid van de Hoekpoort, waar deze muur,
zich naar het zuiden wendend, de westelijke buitenmuur vormt.
Naast de grote stadspoort is in die stadsmuur een privaat poortje
aangebracht, als ik het goed voorheb, dat tot die tuinen toegang
verleent. Met Lazarus’ toestemming zijn Jezus en de zijnen niet
zelden daarlangs de stad in- en uitgegaan.
1969.
Die grote poort bij de noordwesthoek leidt in de richting van
Betsoer (Betsoer 1, nu Beit-Soeriq, 10 km ten noordwesten van
Jeruzalem); het is meer noordelijk gelegen dan Emmaüs en Joppe.
Ten noorden van de buitenmuur van de stad (muur van Manasse)
liggen meerdere graven van koningen (nl. de koningsgraven,
aangelegd door Helena, koningin van Adiabene, zie fasc. 8, deel
‘Jeruzalem’, I. Enige tot nog toe niet genoemde monumenten
rondom de stad).
Fascikel 31
573