background image
Jezus’ weg leidde door de poort van een binnenmuur (nl. de
stadspoort in de muur van Ezekias, in het stadsdal, op het punt
waar nu de 5e kruiswegstatie: Simon van Cyrene, is).
Uit deze poort loopt de weg in de richting van Sion, die een zeer
hooggelegen stadswijk is.
Buiten die muur ligt, naar het westen toe een wijk, waar meer
tuinen dan huizen zijn. Ook zijn hier (in de Tuinenwijk) naar de
buitenkant van de stadsmuur toe, schone graven met sierlijke
ingangen, hetzij gemetseld, hetzij kunstig behouwen (= door
houwen / hakken tot het gebruik geschikt maken; bewerken door het
toebrengen van slagen met een zwaar, snijdend instrument)
en boven die grafsteden strekken zich aangename tuintjes uit
(zoals boven Jezus’ graf).
Fascikel 31
572