background image
Op een muur van deze burcht (boven op de rotsbank) is er een
hoog terras (fasc. 30, nr. 1855 en schets hiervoor), vanwaar men
het forum overziet. Vanop dit terras doet Pilatus afkondigingen
voor het volk. Zo maakt hij van daar nieuwe wetten bekend.
Op zijn kruisweg binnen de stad had Jezus de Kalvarieberg soms
aan zijn rechterzijde. (Zijn weg liep een paar keren een heel eind
ver naar het zuiden, zie nr. 1906, ev.).
Fascikel 31
571