background image
Kassius was een ander mens geworden. Hij had het gebruik van
zijn ogen volkomen teruggekregen en was diep geschokt en
verootmoedigd. Ook de aanwezige soldaten waren diep onder de
indruk van het wonder dat aan hun hoofdman geschied was en zij
volgden hem na in zijn geloof: zij vielen eveneens op hun knieën,
sloegen zich op de borst en beleden hun geloof in Jezus.
Het bloed en water stroomde overvloedig uit de wijd
geopende rechterzijde van de Heer en viel schuimend
in de holte van een reine rotssteen; met de grootste
ontroering schepten de H. Vrouwen het op en Maria en
Magdalena vermengden er hun tranen mee.
De zienster, zo vervolgt Brentano, schijnt Mantua te bedoelen, waar zulk een
traditie bestaat, doch welke van de verschillende Klara’s bedoeld is, weet ik
niet te zeggen.”
Er ligt een groen meer met een eiland bij de stad, zegt K.
Misschien is het juister te zeggen met de Dictionnaire de Géographie
universelle (1837): “Mantua is gelegen IN een meer, gevormd door de
Mincio-rivier en moerassen; men kan het slechts over 2 ophaalbruggen
bereiken”,
en met Baedeker: ”Het is omgeven door 3 meren:
-
het Bovenmeer ten noordwesten,
-
het Middenmeer ten noordoosten,
-
het Benedenmeer ten oosten, en is ten zuidwesten ingesloten door
moerassen.”
Dus schijnt Mantua zelf een eiland te zijn of op een eiland te liggen.
“Mantua, las ik elders, beroemt er zich op met het lichaam van Longinus ook
enige druppelen van Jezus’ bloed te bezitten, verzameld door de heilige zelf,
die Jezus’ zijde doorstoken had.
Het reliekschrijn met dat bloed, waarop Longinus afgebeeld is, vormt de
beeldenaar van verscheidene oude muntstukken van Mantua.
De ontdekking van deze relikwie in de 9e eeuw had tot gevolg dat Mantua tot
bisschopsstad werd uitgeroepen. “Mantua is in strategisch, cultureel,
industrieel, commercieel, godsdienstig en kunstopzicht een beroemde stad
geweest en is dit nog (cfr. Baedeker, l’Italie, 68).
Ze ligt tussen Milaan en Padua.
Fascikel 31
564