background image
wonder had plaats gehad, barstte middendoor. Ook in en rond
Paneas, d.i. Cesarea-Filippi stortte veel in elkaar. In Dekapolis
gingen hele stadshelften te gronde. (Misschien als een gevolg van
het feit dat hier vele steden half Joods, half heidens waren), en
ook kregen vele steden van Azië hun deel in de vernieling, b.v.
Nicea, doch deze steden lagen overwegend ten oosten en
noordoosten van Paneas.
Ook zag ik dat de verwoesting die in Opper-Galilea aangericht
werd, aanzienlijk was. De meeste Farizeeën vonden bij hun
terugkeer van het feest hun huizen aldaar door verwoesting
getroffen. Velen ontvingen het bericht van de ramp reeds te
Jeruzalem. Juist hierdoor zaten de vijanden van Jezus met de
schrik op het lijf en durfden zij tot na het Pinksterfeest geen
strenge maatregelen nemen tegen de Gemeenschap van de Heer.
1959.
Een groot gedeelte van de tempel op de berg Gerizzim stortte in.
Er stond daar een afgodsbeeld boven een bron (waterbak) onder
een kleine tempel; het dak viel neer en rukte het beeld in zijn val
mee in de bron148. In Nazareth viel de helft van de synagoge in,
waaruit de Farizeeën van die stad Jezus hadden gedreven en ook
de plaats op de berg, vanwaar men Hem naar beneden had willen
storten. Vele bergen, valleien en steden ondergingen
verwoestingen.
Ook ontstonden veranderingen in de bedding en de loop van de
Jordaan, want de instortingen aan de oevers van het Meer en van
vele kleine bijrivieren hadden hindernissen opgeworpen, die de
148 Boven een bron. – Zoals reeds meer dan eens werd gezegd heeft het
Duitse woord ‘Brunnen’ ook de betekenis van waterbak, citerne, reservoir,
vijver.
Op de top van de Gerizzim bestaat nog een oude waterbak van 35 m bij 5
m, met muren van 1,15 m dik. Die vijver was bovendien door een grote
sterke muur omgeven en lag 20 m ten noorden van de latere Byzantijnse
kerk, die de Jupitertempel opgevolgd was, want ook deze tempel stond op
de top van de berg.
Fascikel 31
542