background image
Ook aan de oostzijde van het Meer, waar de zwijnen van de
Gergesenen zich in het moeras gestort hadden, deden zich
inzakkingen voor, zoals ook te Gergesa, en in het gehele district
van Chorazin.
Vooral de berg van de tweede broodvermenigvuldiging onderging
fel de aardbeving; hij schudde geweldig en de steen waarop het
Fascikel 31
541