background image
en de tempel en die bij Hebron een vereniging van Essenen had
gesticht. Hij was één van de laatste profeten vóór Christus, die
vurig naar de komst van de Messias verlangd en vele
openbaringen over Hem ontvangen had en ook betrekkingen met
de voorouders der H. Familie onderhouden had. Deze Sadok, die
ongeveer een eeuw vóór Christus geleefd had, zag ik verrijzen in
het gewest van Hebron en aan meerdere personen verschijnen.
Naar ik vroeger eenmaal zag, was hij onder de eersten die tot hun
lichaam terugkwamen, het opnamen en die, na dit weer afgelegd
te hebben, met Jezus op aarde omwandelden. Ook zag ik
verscheidene doden verschijnen aan verborgen leerlingen van de
Heer en hen vermanen.
Niet slechts te Jeruzalem en in de omstreken, maar ook in vele
andere plaatsen van het land, ja, in plaatsen ver van Palestina zag
ik instortingen plaatshebben en paniek heersen. Zo herinner ik
mij nog het volgende.
Te Tirza zag ik de torens van de gevangenissen, waaruit Jezus
weleer arme slachtoffers vrijgekocht had, met nog andere
gebouwen instorten (fasc. 22, nr. 1062, enz.).
Fascikel 31
537