background image
Het werd hoe langer hoe stiller, doodser en treuriger op de berg.
Uit de verte, in het dal en op verwijderde hoogten, vertoonde zich
soms hier en daar een leerling, die benauwd en benieuwd in de
richting van het kruis staarde, maar zich bij het naderen van
mensen, telkens weer terugtrok.
(Door dal zal hier weer bedoeld zijn het dal Gihon tegenover de 
Jaffapoort, en door verwijderde hoogten de westhelling van dit dal 
tot de hoogvlakte rond Birket Mamilla).  
Aardbeving. – Doden verschijnen in Jeruzalem
(Mt. 27, 51-53; Mk. 15, 38).
1950.
Toen Jezus met een luide kreet zijn geest aan zijn
hemelse Vader teruggaf, zag ik zijn ziel als een
lichtgestalte bij het kruis in de grond neervaren en
met haar ook een schitterende groep engelen afdalen en onder hen
Fascikel 31
518