background image
aangenomen.  Dat alles schijnt daar in de hoogste maat eenvoudig en als 
vanzelfsprekend, maar hier is het dan later weer zo veelvoudig, zo 
ingewikkeld dat het voorwaar door Gods genade gemakkelijker is het te 
voelen dan het met woorden te vertolken.  
Terwijl ik zulke dingen inwendig beschouw, komen mij als vanzelf 
telkens de woorden te binnen, die mijn hemelse Bruidegom
mij eens zeide: “In de kinderen van de Kerk die trouw
geloven, hopen en beminnen, staat alles geschreven.”
*** 
(Hier plaatst Brentano een uitvoerige nota over Jezus’ reis naar de H. 
Driekoningen en naar Chaldea en in het bijzonder over zijn bezoek aan 
een stadje even te noorden van de aanzienlijker stad Kedar, waar Jezus 
treffend en verheven leerde over het huwelijk.   
De zienster drukte de wens uit die schone leer opgeschreven te zien tot 
onderricht van zoveel mensen, die in dit opzicht zo onwetend zijn.  
Jezus troostte haar o.m. met de woord: “Alles staat
geschrev n
e in de harten van de kinderen der Kerk,
die geloven, horen en bemi
e
nn n.”   
 
Dit is het essentiële van de nota.  Deze wordt hier niet overgenomen, 
aangezien de lezers van Emmanuel het verhaal vinden in fasc. 27, nr. 
1519, enz.).  
*** 
Toestand van stad en tempel gedurende de
duisternis.
1939.
Het was nu omstreeks half twee en ik werd naar de stad gebracht
om te zien hoe het daar zo allemaal verliep. Ik bestatigde
(= bevestigde, beaamde) overal de grootste schrik en ontsteltenis.
Nevel en donkere nacht vervulden de straten; de mensen doolden
tastend rond. Velen waren in hoeken gevlucht, hadden hun hoofd
Fascikel 31
496