background image
Wij hebben meerdere nummers zonder commentaar op mekaar laten 
volgen om het indrukwekkende verhaal niet te moeten onderbreken.  
Daarin hebben ons vooral getroffen de beschrijvingen die K.E. ons geeft 
van de gekruisigde Jezus en van de gestalte van Jezus zoals Hij er uit zag 
als een gezond mens.  Doch eerst nog een paar andere bemerkingen.   
 
De beulen verdeelden Jezus’ klederen.   
Hierover zegt Daniel‐Rops: “De klederen van de veroordeelden 
behoorden toe aan de beulen; dit was hun fooi, hun pannicularia.  Later 
heeft een decreet van keizer Hadrianus hun dit van rechtswege 
toegestaan.” (Jezus in zijn tijd, blz. 420).   
 
De verschrikkelijke toestand van gekruisigden.   
In verband met de verschrikkelijke toestand van gekruisigden zegt 
dezelfde: “Men begrijpt dat de eerste christenen die met eigen ogen 
gekruisigde lichamen aan de balk hadden zien hangen, verstijfd en 
verwrongen, zolang geweigerd hebben Jezus in die afzichtelijke 
toestand af te beelden.  Na de intrede van de dood lijkt het mensenwrak 
van een gekruisigde op een tragische zigzaglijn: lichaam ineengezakt, de 
knieën stomphoekig vooruit, het hoofd hangend op de borst met de kin 
tegen het borstbeen.   
*** 
Op de weg waaraan Jezus in die smadelijke toestand hing, was druk 
verkeer, vooral in die tijd van het jaar, op de vooravond van Pasen: de 
pelgrims waren overtalrijk naar het feest gekomen.  Het soort 
marktplein of poortplein was in het Oosten altijd vol lediggangers, 
nieuwsgierigen, al mensen van dat soort dat vermeld is in Ps. 69: “Die 
aan de poort wijn zaten te drinken, zongen spotliederen tegen Mij.” 
(Jezus, blz. 417‐420).  Velen lazen het opschrift van het kruis, zegt Joa. 
19, 20, en daarvoor was het nodig te komen tot dicht bij het kruis, zodat 
zij Jezus in heel zijn verguizing en mismaaktheid goed hebben gezien.  
Fascikel 31
479