background image
Zo stond daar nu de Zoon des Mensen, sidderend, over heel
zijn lichaam met builen, striemen, met oude en nieuwe, droge
en bloedende wonden bedekt. Nu had Hij alleen nog zijn kort
wollen schouderkleed op het bovenlijf aan en de gordeldoek
om zijn midden. Het schouderkleed was met wol aan zijn
wonden vastgedroogd en in de nieuwe diepe wonde die de
kruisstam in zijn rechterschouder gegroefd had, met levend
bloed vastgeplakt119; vooral deze wonde veroorzaakte Hem
119 Wonde gemaakt door het kruis op zijn rechterschouder. – Aan vele
heiligen, zoals de H. Bernardus, Maria van Agreda en Th. Neumann heeft
Jezus deze wonde geopenbaard. Hij heeft zelfs grote genaden beloofd aan
allen die ze liefdevol vereren.
Sommige heiligen en heilige zielen, zoals Teresa Helena Higginson, spreken
van de ‘zeven grote wonden’ van Jezus, nl. van de grote hoofdwonde boven
zijn rechteroog en van de rechterschouderwonde, van de 4 nagelwonden in
handen en voeten en van de lanswonde in zijde en Hart.
Aan hen die zijn schouderwonde vereren heeft Jezus beloofd:
“Alles wat men door de kracht van die heilige wonde zal vragen,
zal Ik toestaan. Die haar met ware liefde vereren zullen de
vergiffenis van hun doodzonden verlangen en hun dagelijkse
zonden zal Ik niet meer gedenken.” (Voorbemerking bij een gebed tot
de heilige schouderwonde in het Gebedenboek van de H. Gertrudis).
Volgens prof. Hynek zijn op de lijkwade van Turijn de sporen van
rechterschouderwonde te zien.
Op haar rechterschouder kreeg Th. Neumann het zogenaamde 6e stigma.
“Het zware kruis”, schrijft Dubois, op grond van de openbaringen der H.
Brigitta, “veroorzaakte Jezus een diepe wonde in zijn rechterschouder, die
een van de grievendste folteringen van zijn passie is geweest.”
Ook onze Katarina had voor deze wonde een speciale devotie, omdat ze
Jezus een pijn veroorzaakte, die alle begrip te boven ging.
Zij zegt: “Onze-Lieve-Heer heeft op zijn rechterschouder een zeer
smartelijke wonde gehad, die Hem veroorzaakt werd door het kruis. Ik heb
er alleen de pijn van.
Reeds in mijn jeugdjaren vereerde ik deze heilige schouderwonde, omdat
deze devotie bijzonder aangenaam is aan Jezus.
Toen ik nog in het klooster was, heeft Hij mij eens geopenbaard dat die
wonde waaraan men zo weinig denkt, Hem excessieve pijnen heeft
veroorzaakt en dat de eer die men eraan bewijst, Hem niet minder
behaaglijk is dan de daad het zou geweest zijn van iemand, die Hem uit
Fascikel 31
454