background image
10e statie 
In de kerk binnentredend, hebben zij aanstonds aan hun rechterhand 
een trap van 19 treden die leidt naar de Kalvariekapel gebouwd op de 
rotsblok (zie de schets hiervoor).  Hier vereren zij de 10e statie, Jezus 
wordt van zijn klederen beroofd;  
11e statie: Jezus wordt aan het kruis genageld,  
12e statie: Jezus sterft aan het kruis;  
13e statie: afdoening van Jezus van het kruis, 
14e statie: dalen weer af en gaan even verder de graflegging en het graf 
zelf vereren.  
Fascikel 31
441