background image
Uitweiding. – De kruiswegoefening der pelgrims te 
Jeruzalem vergeleken met de kruisweg van Jezus.  
Op de schets hierboven duiden de streepjes de weg aan die de pelgrims 
volgen in hun gemeenschappelijke oefening van de kruisweg te 
Jeruzalem.  De ronde puntjes, puntjes duiden de weg van Jezus aan.   
Beide uitstippelingen vergelijkend komt men tot het besluit dat beide 
wegen treffend overeenstemmen, afgezien van 3 of 4 korte afstanden, 
nl. in het begin, op het einde en nog 2 andere plaatsen.   
1e statie 
Daar de inrichters van de kruisweg allerhande tradities tot basis namen 
en de aanduidingen van K. niet kenden en het paleis van Pilatus of 
pretorium op de rotsbank van Baris veronderstelden, hebben zij  
Jezus’ ter‐dood‐veroordeling of 1e statie gelokaliseerd in dat paleis op 
deze rots.  De eerste statie wordt dus gehouden op een binnenplein 
Fascikel 31
438