background image
Vol verontwaardiging en droefheid wilde hij de arme Jezus
helpen opstaan, doch met schimp en een schop joegen de beulen
hem weer naar beneden. Hij heeft zich kort daarop bij de
leerlingen van Jezus aangesloten. Ook alle overbodige boeven en
handlangers, die tot hier waren meegelopen en hier nu niets meer
te doen hadden, werden teruggezonden.
De bereden Farizeeën waren langs gemakkelijker kronkelpaden
aan de westkant van de Kalvarieheuvel naar boven gereden. Hier
op de heuvel kon men juist over de stadsmuur heen zien.
De bovenvlakte of eigenlijke strafplaats is rond en ongeveer zo
groot dat men ze op het kerkhof hier vóór de parochiekerk zou
kunnen aftekenen, zo groot ongeveer als een middelmatige
paardenrenbaan; ze is omgeven door een lage aarden wal, die
door 5 openingen of ingangen doorsneden is.
Zulke 5 wegen of toegangen vindt men in dit land in bijna alle
inrichtingen, zoals in bad- en doopplaatsen, met name in de vijver
Bethesda. Ook vele steden hebben 5 poorten. Deze schikkingen
treft men aan in alle inrichtingen uit de oude tijden en zelfs nog in
die van later tijden, die een godsdienstige of menslievende
bestemming hebben. Hieraan ligt, zoals aan alles in het heilig
Land, een profetische betekenis ten grondslag, die heden haar
vervulling krijgt door de opening van de 5 wegen der zaligheid in
de heilige 5 wonden van Jezus.
(In een visioen uit de 2e helft van augustus 1820 zegde de zienster: 
“Ik zag ook de vijver Bethesda en hoe zijn 5 ingangen betrekking 
hadden op de 5 wonden van de Zaligmaker.”)  
Fascikel 31
437