background image
-
Een tweede vertakking loopt (recht) westwaarts naar
Emmaüs en Joppe en
-
de derde rechts naar het noordwesten om de Kalvarieberg
(met een boog) naar de Hoekpoort, waaruit de weg naar
Betsoer leidt (naar Betsoer 1, thans Beit-Soeriq, 10 km ten
noordwesten van Jeruzalem, zie schets hieronder).
In het besproken nummer wijst K. ook de Bethlehemspoort aan.
Deze beantwoordt niet geheel aan de moderne Jaffapoort, die ook nu nog
de Bethlehemspoort genoemd wordt, maar ze lag 100 m meer oostelijk, zie
schets in huidig nr. 1917 en in fasc. 2.
In Jezus’ tijd bestond de Jaffapoort nog niet, want eerst enige jaren na zijn
dood werd de heuvel Gareb of noordwesthoek van Jeruzalem met de
Tuinenwijk bij de stad ingelijfd en ommuurd.
Op deze weg horen wij Jezus opnieuw bedreigingen tegen
Jeruzalem uitspreken, dus, mag men zeggen, tot in de dood.
Het is de laatste van die vele, steeds opnieuw herhaalde bedreigingen,
waarmee Hij een begin maakte en waarop wij met nadruk gewezen hebben
in fasc. 14, nr. 538, voetnoot 256. De moeite waard om te herlezen.
Fascikel 31
434