background image
Dochters van Jeruzalem, weent niet over Mij. –
Vierde en vijfde val onder het kruis
(Lukas, 23, 27-31).
1916.
De stoet was nog op een aanzienlijke afstand van de stadspoort en
nabij deze daalde de weg een weinig112.
(Einde van de nota en het commentaar).
112 De door Jezus gevolgde weg vanaf het huis van Veronika. – Van hier
voort begint hij tamelijk vlug te klimmen. “Deze weg opgaand heeft men de
indruk, dat men, naar de stadsmuur toe, een berg beklimt.”
Zie kaart en schets.
Fascikel 31
429