background image
Over deze vertraging en meer nog over deze daad van
openbare hulde aan de Heer waren de bereden Farizeeën en
de beulen ten hoogste verbitterd en zij begonnen Jezus weer,
maar nu nog erger te slaan en te mishandelen, doch Veronika,
het kind bij de hand nemend, vluchtte ijlings in haar huis.
Uitweiding over Veronika.  
Het voorval van de afdroging van Jezus’ aangezicht door Veronika wordt 
door geen evangelist verteld; het steunt op apocriefe geschriften en de 
traditie, doch kan redelijkerwijze niet worden ontkend en het wordt 
aanschouwelijk door onze zienster bevestigd en voorgesteld.  
 
Haar naam.   
De vorm Veronika wordt door Katarina geïnterpreteerd als betekenend: 
‘vera imago’ of icoon.  Omdat de verbinding van een Latijns met een 
Grieks woord, hoewel mogelijk, nochtans minder waarschijnlijk is geven 
anderen de voorkeur aan de vorm Berenikê, d.i. die de zegepraal 
behaalt.   
Beide vormen passen voortreffelijk op Veronika.   
-
De eerste omdat ze volgens de legende en de traditie de ware 
afbeelding van Jezus aangezicht heeft opgevangen of verkregen;  
-
de tweede, omdat ze volgens onze zienster een flinke, moedige, 
dappere vrouw was en in deze kruiswegscène de zegepraal op Jezus’ 
vijanden heeft behaald, haar doel heeft bereikt en Jezus werkelijk 
heeft getroost.   
Deze kruiswegscène wordt door de geleerden als een louter legende 
bestempeld, maar wat is er al niet nodig, als het om vrome dingen gaat, 
om die mannen te bevredigen?  Wij hebben reeds 1.000 en nog eens 
1.000 bewijzen gegeven van de juistheid en betrouwbaarheid van K.’s 
verhalen.  Zij noemt op zeer vele plaatsen deze moedige vrouw, die 
Jezus zo beminde en onbeschroomd diende.  Neem alle passages waarin 
ze voorkomt weg als onbetrouwbaar of niet waar, dan mag men ook al 
Fascikel 31
419