background image
Veronika kuste de doek en schoof hem onder haar mantel op haar
hart en stond nu op. Nu hief het meisje bedeesd het kruikje met
wijn naar de Zaligmaker omhoog, doch de soldaten en
gerechtsdienaren verboden haar onder honen en schimpen die
verkwikking aan de Zaligmaker over te reiken. Veronika echter
was erin geslaagd Jezus de zweetdoek aan te bieden, dankzij de
snelheid en stoutmoedigheid van haar daad. Dit veroorzaakte een
gedrang van toelopend volk met als gevolg een verwarring in de
stoet, die nauwelijks 2 minuten duurde en Veronika de aanreiking
van de zweetdoek mogelijk maakte110.
110 Bij deze verrukkelijk schone en stichtelijke gebeurtenis moeten wij een
ogenblik stilstaan.
Fascikel 31
418