background image
woonhuis van de hogepriester104? Het gerechtshuis op Sion is
eigenlijk slechts zijn ambtswoning.
Joannes wist van een goedhartig dienaar of portier gedaan te
krijgen dat hij deze poort opende en hem met Maria en haar
gevolg er door liet passeren om aan de andere kant van het
gebouw te komen. Ook de poort aan deze kant opende hij voor
hen. Een van de neven van Jozef van Arimatea was bij hen; ook
Suzanna en verder Joanna Chusa en Salome van Jeruzalem
volgden de H. Maagd.
Toen ik de bedroefde Moeder van God, bleek, met roodgeschreide
ogen, sidderend en bevend, van boven tot beneden in een
blauwachtig grauwe mantel gewikkeld, met haar gevolg dit huis
zag doorkruisen, doorvoer mij een schok van ontzetting en schrik.
Men hoorde het geraas en geschreeuw van de naderende stoet
over de huizen heen, het bazuingeschal en de stem van de
omroeper, die op de hoeken bekend maakte dat iemand naar de
104 Het eigenlijke woonhuis van de hogepriester. – De eerste val van Jezus
had plaats op de plek waar de tegenwoordige kruisweg hem herdenkt, nl. als
Jezus aankwam bij de weg die door de stadsvallei naar het zuidzuidoosten
loopt; 37 m verder komt op deze weg een steegje uit het oosten op deze
weg uit en wij kunnen ons met de traditie voorstellen dat Maria uit dit straatje
kwam of ten minste uit een poort die hier op de grote weg openging en tot
het woonhuis van Kaïfas behoorde. Dit huis schijnt in de traditie een echo te
hebben nagelaten.
Sommige oude pelgrims wijzen het gerechtshuis van Kaïfas aan bij de 4e
kruiswegstatie.
Zo zegde Ernoul in 1231: “Men toont een gevangenis waarin Jezus in de
nacht van zijn gevangenneming opgesloten werd.”
In 1310 wijst Marinus Sanutus het gevang en gerechtshuis op dezelfde
plaats aan, nl. het klooster van Onze-Lieve-Vrouw der Bezwijming, waar de
ontmoeting van Maria met de kruisdragende Jezus heeft plaatsgehad. (D.B.
Prétoire, k. 625). Dit zou het gevolg kunnen zijn van het feit dat Kaïfas in
deze omgeving zijn woonhuis heeft gehad.
Fascikel 31
407