background image
De nauwe straat waardoor men Jezus eerst leidde, was maar een
paar passen breed. (Wij stellen ze ons voor lopend van de
westpoort van het forum naar het zuidwesten, zie schets
hieronder).
Ze loopt tussen achterhuizen, waar het erg onzindelijk is101.
101 Onzindelijk. – Te allen tijde zijn de (OUDE) Joden vuil en slordig geweest.
Vóór de aankomst van de nieuwe Joden was de Jodenwijk te Jeruzalem een
model van onzindelijkheid: “De steegjes liggen er vol vuiligheid en
onreinheden: “sont jonchées d’immondices.” (Leroux, 65).
Fascikel 31
402