background image
Emmanuel – Het smartvol lijden van onze
Heer en Zaligmaker Jezus Christus
Jezus draagt zijn kruis naar Golgota (Joa. 19, 17).
1903.
Toen Pilatus zijn rechterstoel op het verhoog verliet, volgde hem
een gedeelte der soldaten en stelde zich vóór zijn paleis op, in
gereedheid voor de tocht; slechts een kleine groep bleef bij de
veroordeelden.
Achtentwintig gewapende Farizeeën, onder wie de 6 verwoede
vijanden van Jezus (de beambten), die bij de gevangenneming van
Jezus in de Olijfhof geweest waren, kwamen te paard op het
forum gereden om de stoet te vergezellen. De beulen brachten
Jezus midden op het forum. Verscheidene slaven kwamen door
de westelijke forumpoort met de kruisbalken van Jezus en lieten
de last vóór zijn voeten kletsend op de grond neervallen. De 2
dunner zijbalken die in de middenstam gevoegd moesten worden,
waren met touwen aan deze lange, brede en zware stambalk
vastgebonden. De wiggen, het voetblokje en het achteraf
vervaardigde verlengstuk voor de titel werden met allerlei andere
benodigdheden door meerdere beulsknechten gedragen.
Als het kruis daar op de grond vóór Jezus neerlag,
wierp Hij zich daarnaast op de knieën, omhelsde het
met de armen en kuste het driemaal, terwijl Hij zacht
en stil tot zijn hemelse Vader een dankgebed richtte
voor de Verlossing van het mensdom, die nu
voltrokken ging worden.
Evenals de priesters bij de heidenen een nieuw gebouwd altaar
omhelzen, zo omarmde de Heer hier zijn kruis, het eeuwig altaar
van zijn bloedig, verzoening bewerkend offer.
Fascikel 31
396