background image
-
Taddeüs en Simon moesten in het begin naar
Samaria gaan. Niemand ging graag daarheen; zij hadden
liever in geheel heidense steden te gaan. Hij kondigde hun
ook aan hoe zij allen nog tweemaal in Jeruzalem
moesten samenkomen, eer zij het Evangelie verder
in afgelegen heidense landen zouden gaan
verkondigen.
-
Hij gewaagde (= melden, bekendmaken, melding maken van) ook
van een man tussen Samaria en Jericho, die vele
wonderen gelijk Hij, zou doen, maar door de
macht van de duivel. Deze man zou zich willen
bekeren en zij moesten hem aannemen, want, zei
Hij, ook de duivel zelf moet tot mijn verheerlijking
bijdragen.
Katarina vermoedde later, noteert Brentano dat die man Simon de 
Tovenaar was.  
Al deze feiten die met de toekomst van de Kerk in
verband stonden, vertelde Jezus zeer vertrouwelijk
voor de apostelen alleen, en niet voor de gehele
verzameling. Wanneer zij iets niet verstonden, ondervroegen
zij Hem vertrouwelijk, als een gemeenzaam leraar, en zoveel als
het hun nodig was, verklaarde Hij hun alles.
Alles verliep ook zo natuurlijk en ongedwongen, maar veel ben ik
er van vergeten.
Hier werd de zienster in haar mededelingen onderbroken.   
Op een later uur vulde zij het voorgaande nog met de volgende 
mededelingen aan, zonder dat de Pelgrim kan verzekeren of zij het 
nog uit de onderrichtingen van heden geput heeft, dan wel uit 
vroeger gezichten en herinneringen.  
Fascikel 28
3207