background image
Jezus gaat naar Efron en Jericho en komt bij de
Heilige Vrouwen.
1635.
14 januari. –
De Farizeeën waren uiterst ontevreden over zijn lering en
dreigden met vierkante woorden Hem gevangen te nemen en uit te
leveren naar Jeruzalem. Doch Jezus antwoordde
vrijmoedig dat zijn tijd nog niet gekomen was, dat
Hij uit eigen beweging naar Jeruzalem zou gaan en
dat Hij niet voor hen, maar voor zijn gezellen
gesproken had.
Hierop verliet Hij de stad, zond de apostelen en leerlingen uit en
behield slechts de 3 zwijgzame leerlingen Eremenzear, Eliud en
Silas bij zich.
Met dezen ging Hij zuidoostwaarts naar Efron, gelegen ten
noorden van Jericho, waar Hij op 22 augustus van het vorige jaar
aan 2 blinden het gezicht had teruggeschonken843.
843 Voor het dorp waar Jezus 2 blinden genezen heeft, hebben wij in fasc.
27, nr. 1469, laatste alinea, Kh. El-Mefdjir genomen, stadje 4 km ten
noorden van er-Riha of Jericho.
Fascikel 28
3139