background image
Het gewest dat Hij doortrok was zeer vruchtbaar en met stromen
en kanalen doorsneden828. Het is overvloedig met vruchtbomen
beplant; dit zijn overwegend perzikbomen die in rijen staan. Ik
hoorde de namen Tigris, Eufraat en Chaldar. (Het is opvallend
dat in het Oosten de namen van vele rivieren en stromen op ‘AR’
eindigen). En ik geloof dat UR, het land van Abraham, niet ver
van hier gelegen is (naar het zuidzuidoosten), zoals ook de stad
waarin Taddeüs de marteldood gestorven is. (Deze stad, door K.
niet genoemd, lag in elk geval in de streek van Babylon).
Jezus kwam tegen de avond in een stad, die op de grote baan
scheen te liggen en die door Chaldeeën bewoond was; het was
geen eigenlijke stad; er stonden slechts enige platte, stenen
huizen, hier en daar aan de weg. Ik hoorde dat de plaats Sikdor
heette.
(Op het kaartje hiervoor is Sikdor te lokaliseren, bij benadering,
aan de Tigris en aan het einde van de 16e dagreis).
***
828 Vruchtbaar gewest met stromen en kanalen doorsneden. – Over Chaldea
schrijft Morton, een geleerd Bijbelkenner en reiziger:
“Toen Abraham in UR woonde en de kinderen Israëls gevankelijk naar Babel
gevoerd werden, zagen zij daar een geheel ander land dan ik nu. Als wij
ons de tarweprairies van Canada kunnen voorstellen, afgewisseld door
bosjes dadelbomen en in alle richtingen met kanalen doorsneden, dan
hebben wij enig idee, hoe het oude Babylonië er uitzag. Landbouw is er
altijd onmogelijk geweest, tenzij de watervloeden, die in de lentetijd door de
beide stromen worden meegevoerd, opgehouden en aangewend worden om
in het droge jaargetijde het land te besproeien.
De Chaldeeën, de Babyloniërs en Assyriërs waren experten in het bevloeien
van het land en zij beteugelden de Tigris en Eufraat door een ingewikkeld
controlesysteem, waarmee zij het water naar behoefte konden verdelen.
Met het verval van die prachtige waterwerken met zoveel ingewikkelde
dammen en dijken ging er een erfdeel van de eerste beschavingen der
wereld verloren.
Het herstel daarvan om aan het verwilderde land zijn vroegere
vruchtbaarheid, terug te geven, plaatst de ingenieurs thans voor honderden
problemen.” (Langs Bijbelse paden, blz. 55).
Fascikel 28
3084