background image
dorp een soort van aangename wildernis (nl. in de bij-wadi van de
wadi Djamoes tussen Kafarnaüm en het dorp).
Hier wonen louter veldarbeiders en knechten van de hoofdman.
Onder dezen zijn ook heidenen, die hij de een na de ander tot het
Jodendom bekeert.
(Hier deelt K. opnieuw meerdere bijzonderheden over dit hoekje 
grond mee.  Wij hebben er een beschrijving van gegeven in fasc. 16, 
nr. 624, voetnoot 294 en ook de beschrijving van een uitgestrekter 
gebied in fasc. 19, hoofdstuk XII, Vaderland van Jezus – vóór nr. 856.)  
Fascikel 26
2726