background image
Even buiten Salamis zie ik verbazend lange koorden draaien685,
met bestemming, naar ik meen, voor de schepen of ook tot netten.
Ook worden hier deksels en lijnwaad vervaardigd. Aan de ene
zijde van de stad staan lange stellages, waaraan allerlei stoffen te
waaien hangen.
Ik vergat te zeggen dat er bij het huis van Cyrinus grote
keldergewelven zijn, waarin vele vaten met specerijen en allerlei
welriekende kruiden staan; hij verzamelt er ook vele op de Tabor
(cfr. fasc. 19, nr. 834). Bij hem worden allerhande reukwerken
bereid; het riekt er gelijk in de winkel van een apotheker.
Doop bij de nieuwe vijver.
1259.
4 mei. –
Ik zag Jezus zich zeer vroeg tot het gebed
afzonderen; doorgaans is Hij reeds weg, terwijl de anderen nog
slapen. Ik voelde opnieuw hoe aangenaam aan God het gebed
in de vroege morgen is.
Daarna ging Jezus met de leerlingen in het ziekenhuis. Hij
genas er nog verscheidene en bereidde ze bij de vijver
in het binnenhof op hun doopsel voor. Sommigen
traden met Hem in de hoek van het gebouw en
biechtten in het geheim hun zonden. Hij liet ook hier
water tot de doop in bijzondere badkommen gieten, waarin zij
daarna door de leerlingen gedoopt werden.
685 Verbazend lange koorden. – Cyprus brengt veel hennep voort.
Jute is een hennepvariëteit. Met deze vervaardigt men touwen, zakken,
zeildoek, gordels, zwepen, tentdoek, enz. Jute wordt ongeveer bewerkt als
vlas bij ons. Zie een afbeelding van touwfabricatie hierboven.
Fascikel 24
2440