background image
De apostelen meegerekend, zijn er nu in totaal wel 100 leerlingen
bij Jezus; ze zijn hier ten sabbat samengekomen. Morgen of
overmorgen zal de uitzending plaats hebben.
De twee zonen van (de heiden) Cyrinus, die te Dabrat gedoopt
werd, waren in deze stad bij hun vader en zijn tot Jezus gekomen
op de weg die van Gabara naar hier leidt. Ook waren hier nog
enige andere Cyprische Joden bij Jezus. Hier vertoeft een talrijke
groep van Cyprische Joden, die van het paasfeest en van
Jeruzalem naar Cyprus teruggaan; zij hebben de lering van Jezus
op de sabbat met bewondering aanhoord. Op Cyprus ziet men
met ongeduld uit naar Jezus’ komst. Ook daar wonen vele Joden,
doch helaas! ze zijn geheel aan hun lot overgelaten.
Uitzending van apostelen en leerlingen.
1228.
27 april. –
Af en toe in bezwijming vallend kan K. heden slechts het volgende 
verhalen.  
Jezus heeft deze morgen nog de leerlingen op een
heuvel te Garisima onderricht. Omdat er hier velen waren,
die tot nog toe slechts als boden tussen de verspreide leerlingen en
vrienden van Jezus dienst gedaan hadden, en anderen die nog
meest thuis waren geweest, zo onderwees Jezus dezen
onvermoeid; zij waren immers nog slechts
oppervlakkig onderricht en kenden Jezus’ methode
nog niet om zijn leer te verspreiden en te pas te
brengen en waren evenmin geoefend in het verhalen
en verklaren van parabelen.
Jezus legde hun nu hier alles zeer eenvoudig uit als
aan kinderen; Hij herhaalde en overliep
Fascikel 24
2370