background image
integendeel, zijn diepe kennis van de Wet en zijn
bewonderenswaardig commentaar verwekte ieders verbazing.
Na deze leerrede nam Hij slechts met zijn leerlingen en met
nog enige verwanten, die uit het gewest Sefforis hierheen
gekomen waren, een maaltijd in de herberg. Ook heeft Hij hier
van zijn aanstaande einde gesproken. Ik meen dat Hij
na de sabbat de apostelen en leerlingen zal uitzenden.
Fascikel 24
2368