background image
neef van Zakarias, nl. de leviet Zakarias en een paar Essenen die
hen tegemoet gekomen waren. Ik zag dat zij, vol medelijden, zich
alle moeite gaven om de gewonde tot zichzelf te brengen, maar dit
gelukte niet.
Dan legden de vrouwen de lederen zak met het hoofd van Joannes
naast hem en onmiddellijk ontwaakte de soldaat uit zijn
bewusteloosheid. Hij richtte zich op en zei dat hij Joannes de
Doper gezien had en hulp van hem bekomen had648. Zij waren
daar diep door ontroerd, wasten zijn wonden met olie en wijn en
brachten hem in een naburige herberg, zonder hem nochtans iets
van het hoofd van Joannes te zeggen.
Nu zag ik hen hun weg voortzetten en zich eenzaam houden, zoals
men deed bij de afhaling van Joannes’ lichaam. De volgende dag
zag ik hen het hoofd tot de Essenen bij Hebron brengen, waar
enige zieke Essenen door de aanraking van het hoofd eveneens
gezond werden. Ik zag de Essenen daarna het hoofd reinigen,
zeer kostelijk balsemen, en het met dezelfde lijkplechtigheden,
waarmee zij vroeger het lichaam begraven hadden, in de
grafkelder dragen en het bij het lichaam plaatsen.
De verering van heilige gebeenten heb ik altijd door de Essenen
ijverig beoefend gezien; zij bewaarden heilige gebeenten van de
oudvaders en profeten onder gewelven in muren, wonden die in
boomwol en vereerden ze met kostbare sieraden. Veelvuldig
mochten zij de heilzame uitwerkselen ervan ondervinden. Ook
bestond bij de leerlingen van Jezus en andere verlichte,
deugdzame Joden in deze tijd de vrees voor verontreiniging door
648 Prachtig wonder, dat als de inzet is van de lange reeks wonderen en
genezingen, die in het christendom door tussenkomst van de heiligen en het
gebruik van hun relikwieën in de loop der eeuwen zullen geschieden: het
hoofd van Joannes werd naast de soldaat gelegd en hij zag Joannes tot zich
komen.
Zo heeft K. tal van keren heiligen, ja, zelfs hun geschiedenis gezien,
wanneer men haar hun relikwieën bracht.
Fascikel 24
2363