background image
Aankondiging van een grote preek op de berg
Gabara.
1215.
20 april. –
Jezus trok met de leerlingen door het gewest of land Gennezaret,
terwijl Hij hen op zijn rondwandeling onderrichtte.
Hij zond een groot getal leerlingen uit om het volk
uit te nodigen tot een grote prediking, die Hij
gedurende meerdere dagen op de berg boven Gabara
zou houden en waarmee Hij woensdag wilde
beginnen. Ik hoorde de aanduiding van die dag op een andere
wijze, die ik nu niet meer weet, maar gedurende mijn visioen
begrijp ik het en ik weet dat het de naaste woensdag is.
Jezus zond de oudere leerlingen ver in het rond uit
en velen voeren ook naar de overkant van het Meer tot de
Gergesenen en naar Dalmanoeta en tot diep in de Dekapolis.
Zij moesten alle mensen oproepen en uitnodigen,
omdat Hij niet lang meer bij hen zou zijn; zij moesten
allen meebrengen, die komen konden.
Wel 40 leerlingen trokken er op uit. Hen die het laatst
teruggekeerd waren, hield Hij bij zich en
onderrichtte hen verder over allerlei nuttige
onderwerpen.
Ook de apostelen bleven bij Hem.
Het land Gennezaret.
Nota:  
- de beschrijving van het LAND Gennezaret vindt men in fasc. 19, 
hoofdstuk XII, Vaderland van Jezus – vóór nr. 856.   
- Die van de vlakte Gennezaret eveneens in fasc. 19.  
Fascikel 24
2347