background image
begeven had, om Jezus’ terugkeer af te wachten. Jezus zag hen in
een wisselgesprek met de leerlingen.
Toen deze groep Jezus nu ontwaarde, liepen zij allen Hem
tegemoet, groetten Hem en stonden ontsteld over zijn wonderbaar
voorkomen, want Hij bewaarde nog een naglans van zijn
verheerlijking. De leerlingen vermoedden ook aan het uitzicht
van de 3 apostelen, die ernstiger en vreesachtiger dan gewoonlijk
Jezus volgden, dat iets wonderbaars aan Hem had plaats gehad.
Jezus vroeg hun waarover zij twistten, en nu trad een
burger uit de stad Amtar vooruit.
Amtar is de stad die in het Galilees gebergte ligt en waar, gelijk ik
reeds zegde, de geschiedenis van de rijke brasser en de arme
Lazarus zich heeft voorgedaan.
De man viel voor Jezus op de knieën en smeekte Hem zijn enige
zoon te willen helpen: de jongen was ziek, maanzuchtig en
bezeten van een stomme duivel, die hem nu in het vuur, dan weer
in het water wierp, en hem zodanig wrong, slingerde en sleurde,
dat hij hevig schreeuwde en geweldig leed. Verder zei hij dat hij
hem al in Amtar tot zijn leerlingen had gebracht, toen deze daar
waren, maar dat zij hem niet hadden kunnen genezen; en hierover
Fascikel 24
2295