background image
Deze heeft 3 niveaus:
-
de crypte,
-
het gelijkvloers en
-
het verheven priesterkoor.
Wanneer men tussen de twee pylonen of voorgebouwen, die twee kapellen
zijn, de kerk binnentreedt en halverwege de middenbeuk gekomen is,
bevindt men zich bij een monumentale trap, die naar de crypte afdaalt.
Boven staande kan men heel de crypte overzien tot haar oostelijk einde.
Trap en crypte zijn overwelfd door een wijde, grootse boog en op dit gewelf
strekt zich het presbyterium uit met aan het oostelijk einde het hoogaltaar,
juist boven het altaar dat aan het einde van de crypte staat.
Fascikel 24
2280