background image
Zij ging steeds achter Jezus en hield zich ootmoedig op een
eerbiedige afstand, doch smeekte Hem bij elke gelegenheid om
zijn hulp. Maar Jezus hield zich alsof Hij haar niet
bemerkte, ja, Hij ontweek haar, want thans heelde Hij
alleen zieke Joden.
Zij was vergezeld van een dienaar met haar reispak; zij was op
een uitheemse wijze gekleed, met gestreept gewaad; zij had
snoeren om de mouwen en om de hals van haar kleed (fasc. 15;
nr. 541, voetnoot 259); op het hoofd droeg zij een vooruitstaande,
spitse muts, die met een veelkleurige doek omwonden was, met
daarover nog een sluier.
bestaande uit ordeloos verspreid en opeengehoopt bouwmateriaal,
afkomstig van vernietigde gebouwen; de stad schijnt zelfs een ringmuur
gehad te hebben.
In de 13e eeuw trof Brochardus er nog een achttal huizen aan, en de ruïnes,
zegt hij, laten genoeg zien dat hier een beroemde stad gelegen heeft: vix
octo domos habet, cum ruinae ejus ostendant eam fuisse valde gloriosam
(Bij G. Gal. II, 481).
Tussen Sarfend-dorp de Sarfend-kaapstad, 400 m van de kust staat een
kapel of moskee, gewijd aan el-Khader, d.i. ‘de groene’ = ‘altijd levende’ =
‘Elias’, op de plaats waar deze de weduwe van Sarepta aantrof bij zijn
bezoek aan de stad. (Gal. II, 478-479; Mislin, I, 316).
Fascikel 23
2129